Præsentation af NGO Fontana

NGO Fontana er en fortsættelse af Foreningen Fontana's venner. Det sker i form af en NGO (Non-Governmental Organisation), med det udvidede formål at:

  • Udbrede kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme.

  • Medvirke til at forbedre familiens vilkår i ind og udland.

  • At have et særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande, der direkte eller indirekte er ramt af HIV / Aids, Tuberkulose, Malaria, Alkohol- og/eller narkotikamisbrug samt andre fattigdomsfremmende problemer.

 

    Uforståeligt og Inkonsekvent

Nu vil Udenrigsministeren angiveligt ”………. kigge på, hvordan (danske) ngo’erne spiller sammen med Danmarks overordnede udviklingspolitik……..”

Ministerens udgangspunkt er formentlig ”Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi”, der lægger vægt på, at vi skal fokusere og  prioritere, fordi vi – ”som et mindre land i en stor verden - skal koncentrere vores indsats for at skabe gennemslagskraft dér, hvor vi vælger at engagere os”.

Det er altid en god ide med jævne mellemrum at vurdere vores indsats, men det kan undre, at den multilaterale bistand på mere end en milliard kr. ikke skal granskes, ligesom vi ikke forstår rationalet for den foreslåede stigning i den multilaterale bistand samtidig med, at bistanden til bl.a. de flere end 280 folkelige organisationer, der er medlemmer af CISU - Civilsamfund i Udvikling, reduceres fra 150 mil. kr. til 110 mil. kr.  

Taksøe - rapporten gør opmærksom på, at “Mange dele af det danske civilsamfund er med til at omsætte et bredt dansk folkeligt engagement i internationale humanitære indsatser og udviklingssamarbejde til meningsfulde resultater inden for mange tematiske og geografiske områder……..og bidrager med faglighed, organisatorisk og teknisk viden og erfaring, som de også stiller til rådighed for myndigheder, erhvervsliv og andre aktører”. Det er vi enige i.

Og når vi nu -  som noget nyt ”skal bruge de offentlige bistandskroner til (også) at få erhvervsliv, fonde, organisationer og videns miljøer med ud i verden”, så ville det have været ganske fornuftigt, hvis der var reserveret nogle mil. kr. - altså ovenpå de 150 mil. kr. - til at indhøste praktiske erfaringer med, hvordan det lige skal foregå.

Finanslovsforslaget 2017 lægger op til en fordeling af bistanden, som følger:

Milliarder, afrundet                                                                                   2016                 2017

Bilateral bistand                                                                                       2.900                2.800

Multilateral bistand                                                                                      945                1.039

Civilsamfundsorganisationer                                                                       758                   740

Selvom datagrundlaget er utilfredsstillende, så er der mindst 3 kendsgerninger i den multilaterale bistand, der er værd at hæfte sig ved:

  • Den er bemærkelsesværdigt fragmenteret langs mange dimensioner. Fragmentering skaber koordinerings problemer og høje faste omkostninger for både donorer og for modtagerne;
  • Den er oven i købet delt blandt flere hundrede mindre organisationer, hvor indsatsen foregår i mange lande og i mange forskellige sektorer;
  • De hjælpeorganisationer, der modtager bistand, er uacceptabelt lukkede om deres driftsomkostninger og om, hvordan de bruger pengene, ligesom nogle af organisationerne har påfaldende høje faste omkostninger.

Hertil kommer, at vi forsat både direkte og indirekte yder bistand til nogle af de mest korrupte lande som Afghanistan, Myanmar og Uganda for blot at nævne nogle stykker.

Når det kommer til virkelighedens verden, spekulerer vi på, om ”nogen” reelt ved, om den multilaterale bistand ”spiller sammen med Danmarks overordnede udviklingspolitik” som Udenrigsministeren formulerer det.

Afslutningsvis vil vi godt nævne, at flere i NGO Fontanas bestyrelse er erhvervsfolk, der har mere end 40 års erfaring med samhandel med og produktion i Afrika og i Mellem- og Fjernøsten, så vore tanker baserer sig på praktiske erfaringer.

Med venlig hilsen

Preben Hansen & Frits Raunstrup

blomster

Program

Foredrag
Hveranden tirsdag fra kl. 15:00 til kl. 17:00

Personlig vejledning
Du får en mentor, som vil
“coache” dig undervejs.

Selvhjælpsgrupper
Du deltager i en
selvhjælpsgruppe hver fredag
fra kl. 15:00 og til ca. kl.
17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Den danske forretningsmand Preben Hansen kører behandling for stof- og alkoholmisbrugere i Vietnam. Af Signe Damkjaer.  Læs hele beretningen

 

image-1 image-1 image-1
Upcoming Event Upcoming Event Communication and Design Contest 2014 
2 peer educators Can you keep holding Available service for women in treatment
Advanced training: Introduction of 12 Steps Facilitation Codependency - 1 July 14 in Nha Trang, Khanh Hoa Addiction Treatment and After Care for Women Workshop
Game Role playing Child rights and child sexual abuse Discuss on how to help victims and batterers involving substance abuse
CSAP at Hoa Hong Shelter - Group 1 July CSAP at Light House July 14 Domestics Violence vs. Substance Abuse - 26 June 14 in Hanoi 
A peer educator sharing his opinion Counselor who is codependent Debate on Myths of Addiction
Addiction Treatment and After Care for Women Workshop - 26 June 14 in Hanoi Codependency - 25 June 14 in Hanoi  Understanding Addiction Workshop - 25 June 14 in Hanoi
Fontana and PAC Vung Tau team Mr Preben speak about addiction and the brain Director of DOH and PAC Vung Tau
Understanding Addiction - Workshop for social peer educators, self-help groups Understanding Addiction - Workshop for local authorities Understanding Addiction - Workshop for social workers, clinics, treatment centers
How to avoid risk situation Dawing pictures and find who you trust most Learning about child sexual abuse
CSAP at Long Truong Highshool April 14  CSAP at Anh Sang Shelter March 14   CSAP at Ky Quang Pagoda - March 14
1  Venue of ABF trainings and workshop-National Assembly House 1  ABF Research on Sexual Abuse and Substance Abuse conducted by NGOF and MSD Vietnam Certificates ceremony for participants who completed full course
Orientation and ABF Research Report Introduction Workshop Oct Research Report and training materials Basic Child Sexual Abuse and Drugs Abuse Prevention Training October 2013
Discussion to make group ranking A lady present her group opinion why DFWP needed Activity to overcome the shame when talk about private body part
Child Protection Policy October 2013 Drug Free Workplace Policy for NGOs working with Children October 2013 Handling Case of Disclosures October 2013
A participant sharing her opinon Agreement and disagreement Mr  Hansen brief the results of ABF research
Drug Prevention Program for Adolescents October 2013 Child Trafficking October 2013 Relationship between CSA and DA Workshop October 2013
0 Front picture Delivery certificate 0 Workshop Street teenager and drugs prevention Drugs and Alcohol at the Workplace 6
FTV Training Course Student and Addiction 22-24 May 2013 FTV Workshop for
Street Teenager 29 May 13
Drugs and Alcohol at the Workplace June 2013
Workshop Youth and Substance 21 May 2013 street children brochure-7 Jan Page 2 h c andersen
Workshop "Youth and Substance" in
HCM city May 2013
ABF & FTV Leaflets 2013 H.C. Andersen in 
Vietnamese 2013
TOT Picture1  Picture1

TOT and CSR Training 
April 2013 in HCMC

Cay Mai Group Event in HCMC -
January 2013

12 step Event's in Hanoi,
Vietnam January 2013
Picture1  Frontpage  2  Mr Son and Mrs Tu from HIV Center in Ba Ria
Advocacy planned for four Schools in
the Northern Province Ha Thinh 
A Brighter Future for
Street Children in HCMC
Filling The Void
Pic22 Follow My Command game The smallest child in the Group

Government Visit to
the Binh Minh Center

Training - Understanding Addiction
Related Issues class 3 and 4

Field trip - Facts Finding Mission
Visit Kim Dong Group Oct 12

Slide01

Game in class

Ace A volunteer social workertalked about his job

Training Course on Child
Sexual Abuse Oct 12

TOT Trainers 3rd and 4th Course Understanding Addiction & Related Issues Oct 12

Workshop - Issues of Rehabilitation and Integration to Community 19 Oct 12

Round table discussion The workshop Introduction about the training

TOT Trainers 2nd Course - Understanding Addiction & Related Issues 25-27 Sep 12

Workshop - Family Living
with Addiction 21 Sep 12

TOT Trainers 1st Course - Understanding Addiction & Related Issues 13-15 Aug 12

SANY0002 Doing the quiz 10 Myths about Addiction Class of drug 2

Workshop - Difficulties in Recovery
from Drug Addiction 10 Aug 12

Training of Trainers - Addiction is a
Disease July and August 12

Training - Health Care Providers in HCMC in Modern & Evidence Based Addiction
May & June 12

Workshop for local authorities and policy makers in HCMC 1 IMG 0093 IMG 4620

Workshop - Understanding Addiction
Related Issues 10 May 12

Field trip - Facts Finding Mission -
HCMC Street Children April 12

Fontana and Partners at a
Charity Event in HCMC

MSD and NGO Fontana at SUD conference in Hanoi

New Partners in Hanoi

Workshop Southern Self supportgroups

MSDand NGO Fontana at SUD
conference in Hanoi

New partners Hanoi,
Khanh Hoa & HCMC Vietnam

Workshop Southern Self supportgroups
PLHIV PUD Network (SPN+)

Christmas Charity party in HCMC, Vietnam 2011 CS Workshop at HAA-MSD-LIN

Christmas Charity party in
HCMC, Vietnam 2011

PATC Denmark - CS Workshop at HAA-MSD-LIN & NGO Fontana in Hanoi & HCMC

New Project in Hanoi -
Ho Chi Minh City and Khanh Hoa 2011 - 2014

Workshop with Teenagers at Huu Tho
High School Dist. 4 HCMC - 2011

Workshop with Youth's at the District
Youth Union in District 4 HCMC - 2011

Addiction Treatment Center
Lang Binh Minh (LBM)

Workshop with Woman Association of
Ward 7 BT Dist. HCMC - 2011

Opening of HIV/AIDS Branch of
HCMC HAA at HWH

Treatment activities at HWH
"A New Beginning"

 

Sports- and leisure
activities at HWH

Training Activities at
Lang Binh Minh HWH
 

Halfway House (HWH)
"A New Beginning"

* Practitioner - or just a helping hand..? *

* Addiction and HIV/AIDS - different diseases - combined treatment *

* Addiction a tragedy hurting the whole Family *

 

 

News and Sponsors